Digitální podpis a bezpečná e-mailová komunikace

Co je to digitální podpis?

Digitální podpis je bezpečnostní mechanismus, který byl vytvořen jako ekvivalent vašeho "ručního" podpisu pro užití v elektronické komunikaci. Ve standardní elektronické komunikaci neexistuje způsob, jak ověřit, zda-li je zdrojem dat skutečně ten, který je udán. Také není možné zjistit, zda-li informace v elektronické komunikaci nebyla při přenosu pozměněna, ani zabezpečit její odposlechnutí.

Digitální podpis řeší tuto problematiku a je nedílnou součástí důvěryhodné a profesionální elektronické komunikace.

Proč používat digitální podpis?

Digitální podpis přináší zejména tyto klíčové atributy do vaší elektronické komunikace.

  1. S vyspělým bezpečnostním mechanismem digitálního podpisu podepisujete vaše elektronické dokumenty, které tvoříte a poskytujete vašim partnerům garanci původu a zpětné ověření skutečného tvůrce dokumentu.
  2. Vaši partneři mají jistotu, že obdržené materiály nebyly od doby podepsání žádným způsobem změněny a mohou se spolehnout na pravost obsahu.
  3. Pomocí digitálních podpisů v e-mailové komunikaci garantujete svým partnerům, že zpráva byla odeslána Vámi a nebyla při přenosu změněna. Nikdo jiný kromě vás (jediného vlastníka vašeho privátního certifikátu) nebude moci číst zabezpečené zprávy, které jsou určené výhradně a pouze vám. Ani správci serveru není znám obsah zpráv. Digitálně podepsaným e-mailem se spolehlivě odlišíte od anonymního spamu a redukujete riziko nedoručení vašich zpráv.

Standardní versus digitálně zabezpečená komunikace

Použití elektronické komunikace bez zabezpečení digitálním podpisem je stejně nedůvěryhodné jako podepisovat smlouvy bez prokázání totožnosti nebo žádat platby na anonymní účet. Anonymita a seriózní jednání jsou neslučitelné pojmy.

Nezávazná a bezplatná konzultace

Pro nezávaznou a bezplatnou konzultaci implementace digitálního podpisu ve vaší společnosti nás můžete kontaktovat na mailsystems@excello.cz.