Digitální podpis

Digitální podepisování emailů na mailserveru

E-mail, nejpoužívanější nástroj profesionální elektronické komunikace, v minulých letech postrádal bezpečnostní nástroje, které by poskytovaly nezbytné funkce pro ochranu samotné domény a obsahu přenášených informací.

Zneužívání emailových adres třetí stranou je obecně známou problematikou a vyvolalo otázku, jak ujistit příjemce, že informace v emailu jsou skutečně od uvedeného odesílatele a jsou doručené v nezměněné podobě.

Ochranu před zneužitím třetí stranou i zajištění důveryhodnosti řeší moderní technologie DomainKeys a DomainKeys Identified Mails (DKIM). více >>

Digitální podpis na koncových stanicích

Chcete zabezpečit vaši komunikaci již cestou z koncových stanicích?

Chcete šifrovat, aby se nikdo nemohl dozvědět obsah vašich emailů?

Využijte našich zkušeností s digitálním podepisováním. více >>